• Čeština
  • Deutsch
  • English
 
 
Historie Hotelu Růže (dům čp. 78 Rožmberk nad Vltavou)

Obec Rožmberk nad Vltavou je svými počátky spjata se stejnojmenným hradem, jenž byl ve 13. století rezidencí mocného panského rodu Rožmberků. Touto větví jihočeských Vítkovců bylo městečko konstituováno v právní poddanské město. Bohužel dokumenty o dění ve městě se v období gotickém a renesančním ztratily.

11. května 1653 zachvátil městečko zhoubný požár, při kterém většina domů vyhořela a shořely i všechny městské knihy a staré písemnosti. Je dosti pravděpodobné, že ani dům č. p. 78 nebyl před požárem uchráněn. V květnu roku 1636 byla založena nová trhová kniha, která na způsob urbáře zakládala pro každý dům samostatné folio s rekapitulací vlastnického stavu před i po požáru. Bohužel i v pozdějších dobách vznikaly mezery v zápisech zapříčiněné převody majetku mezi příbuznými.

Roku 1652 vyženil tento dům Antonín Schuech s vdovou Kateřinou, která dům vlastnila se svým předešlým manželem ještě před požárem. Roku 1653 s nimi dům vyměnil Hans Weinwurm. V roce 1664 si Weinwurm dal dobrovolně ocenit majetek a cena samotného domu bez pozemků se udává vysokou částkou 938 zlatých rýnských. Ke konci života Weinwurm zřejmě neměl dostatek finančních prostředků na řádnou péči o dům, který dostal zcela zchátralý. Raději jej na konci roku 1694 prodal panskému úředníkovi Urbanu Neumanovi za pouhých 260 zlatých rýnských. Urban Neuman dům opravil. Z obecního zápisu z přelomu století je vydáno povolení, vést do domu vodu. Následující zápis ze 13. 3. 1705 zaznamenává rozšíření domu o přikoupený pruh pozemku i se stavbami od souseda. Roku 1707 dům i s hospodářstvím, oceněný městskou radou jako celek na 1 600 zlatých, odkázal vdově Sofii, po které za stejných podmínek dědil roku 1721 syn Florián Neuman. Ten však dům prodal roku 1725 i s polními pozemky, zařízením a s dobytkem Šebestiánovi Wolfovi. Prodal jej za 2 000 zlatých. Dům však zaplatil Šebestiánův bratr Bartoloměj z Vídně. Po Bartolomějově smrti dům nakonec získala roku 1754 vdova jako univerzální dědička. Poté byl dům zpět přiřčen Šebestiánovi, který za něj splácel vdově 1 000 zlatých.

Roku 1751 byl již Šebestián Wolf členem městské rady a dům s pekařským oprávněním a se zahradou prodal za 1 800 zlatých svému zeti Janu Hollerovi. V roce 1755 Holler dům prodal i s výměnkem pro Wolfa za stejnou cenu Josefovi Reschovi. Pan Resch ale brzy zemřel a přiženěním dům získal Václav Grinn. Špatným hospodařením s penězi musel také dům prodat. Prodal ho roku 1783 purkmistrovi Františku Sandböckovi za 1 350 zlatých. Podle závěti zdědil dům roku 1797 syn Adalbert, který jej ale hned po smrti otce vyměnil za jiný dům. Dům vyměnil s Janem Hollerem. Podle zápisů je zřejmé, že Holler provedl v domě menší stavební úpravy. Roku 1838 Holler dům beze zmínky prodal za 1 770 zlatých Josefovi a Alžbětě Trösterovým. Ti dům opravili a udělali z něho hospodu „U Zlatého kříže“. Roku 1869 dostal dům mladší syn Josef se snachou Karolínou za 3 000 zlatých.

Po vysídlení německých majitelů zůstal objekt prázdný a nevyužitý. Roku 1951 byl sice zařazen mezi památkově chráněné, ale bez využití a zajištění údržby. Z počátku roku 1956 jsou doklady o snaze využít domu pro potřeby domácí turistiky. Ministerstvo kultury a státní památková správa vyčlenila částku 100 000 Kč na opravu domu. Peníze však nikdy nedorazily a dům chátral dál. V roce 1981 se chystal projekt na rekonstrukci domu pionýrským táborem. Rekonstrukce se bohužel opět neuskutečnila.

V sedmdesátých letech se o rekonstrukci pokusila soukromá osoba z Českých Budějovic. Ta jej chtěla využívat se svou rodinou jako víkendový dům. K opravě a rekonstrukci však nikdy nedošlo.

Dalším a do dnešního dne posledním majitelem je společnost IC Rožmberk nad Vltavou, spol. s r.o. Tato společnost koupila dům v roce 1994. Objekt byl opraven podle dochovaných fotografií a dokumentů z doby, kdy jej vlastnila rodina Trösterových.

Současní majitelé domu č. p. 78 pokračují v tradici rodiny Tröstrerových. Dům slouží jako stylový hotel s restauračním zařízením pod názvem „Hotel Růže“.